Đâu Là Vai Trò Cốt Lõi Của Người Lãnh Đạo Thực Thụ?

Cung cấp định hướng, cấu trúc và văn hóa niềm tin là ba yếu tố cần thiết của lãnh đạo doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo hàng đầu đều mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Họ dựa vào các cố vấn, và họ học hỏi từ các chuyên gia về chủ đề này, thậm chí nhiều người trong số họ đã cải thiện năng lực thông qua những thất bại. Dưới đây là những bài học đắt giá nhất từ những nhà lãnh đạo thành công hàng đầu thế giới.

group-casually-dressed-business-people-discussing-ideas-office.jpg

Vai trò quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là đưa ra định hướng rõ ràng và thuyết phục.


Lãnh đạo là ai?

Người ta nói rằng các nhà lãnh đạo được sinh ra với tố chất có sẵn, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. George Washington, Winston Churchill, George Patton và Margaret Thatcher thường được gọi là các nhà lãnh đạo bẩm sinh, nhưng tất cả họ đều phải vật lộn và trải qua nhiều thử thách để trở thành nhà lãnh đạo nổi bật nhất. Trở thành một nhà lãnh đạo tốt là một hành trình suốt đời. Các nguyên tắc và lý thuyết lãnh đạo có thể nắm vững thông qua học hỏi, nhưng nó đòi hỏi một sự hiểu biết về bản chất và tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thực sự xuất phát từ là người cung cấp một nơi làm việc đáp ứng nhu cầu của mọi người, nơi mọi nhân viên có thể đóng góp, làm việc có ý nghĩa và có cơ hội phát triển. 

De Pree tuyên bố rằng năng lực lãnh đạo là một nghệ thuật chứ không phải là một danh sách những việc cần làm; Nó dựa trên niềm tin và nguyên tắc sâu sắc. Bốn điều đội ngũ mong muốn từ các nhà lãnh đạo của họ bao gồm: định hướng, cấu trúc, niềm tin và hy vọng.

Vai trò nhà lãnh đạo là gì?

1. Cung cấp định hướng

Vai trò quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là đưa ra định hướng rõ ràng và thuyết phục. Điều này bắt đầu từ các giá trị và nguyên tắc của nhà lãnh đạo đưa ra, về hy vọng và kế hoạch của họ cho tương lai của công ty. Sau đó, họ phải liên tục thể hiện những giá trị và nguyên tắc đó trong tất cả các lời nói và hành động của họ. Họ cũng phải đồng hành với những người chia sẻ những giá trị đó.

Các nhà lãnh đạo cần đem đến cho những người ủng hộ họ một chiến lược được xác định rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai của công ty, truyền đạt chiến lược đó cho tất cả các thành viên trong đội ngũ và giúp mọi người hiểu đầy đủ vai trò của họ trong việc giúp công ty đạt được các mục tiêu chiến lược. Các nhà lãnh đạo đảm bảo rằng tất cả đội ngũ của họ đề hướng đến và làm việc để theo những mục tiêu đó. Nhà lãnh đạo cung cấp động lực, chia sẻ và tôn vinh tiến bộ hướng tới mục tiêu của công ty, thiết lập các mục tiêu mới và cung cấp các nguồn lực cần thiết. Để tiếp tục đà phát triển, các nhà lãnh đạo phải lên kế hoạch cho sự lãnh đạo tương lai của công ty. Họ phải xác định, phát triển và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai để đảm bảo tính liên tục và ổn định của vai trò lãnh đạo.

2. Thiết lập bộ máy nhân sự 

Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra cơ cấu tổ chức, vai trò công việc, thẩm quyền ra quyết định và các quy trình củng cố năng suất công việc cao. Theo Robert Greenleaf, nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm loại bỏ những trở ngại ngăn cản đội ngũ phát huy tiềm năng và cải thiện năng suất.

Thay vì tạo ra một môi trường "chỉ huy và kiểm soát", các nhà lãnh đạo hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo tương lai làm tốt công việc của họ. Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về hiệu quả của các quy trình của và trao quyền cho đội ngũ của họ để thực hiện chúng một cách hiệu quả . Các nhà lãnh đạo thiết lập cấu trúc và quy trình hoàn thiện và đội ngũ của họ sẽ là người ban hành và thực hiện chúng.

3. Xây dựng niềm tin 

Các nhà lãnh đạo giỏi nhất nói rõ rằng họ có niềm tin rằng những người theo họ biết phải làm gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu và tin tưởng rằng đội ngũ đang thực hiện tốt công việc của họ. 

Các nhà lãnh đạo có nghĩa vụ đảm bảo rằng mọi người trong công ty đều có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ, hiểu cách công việc của họ phục vụ các mục tiêu của công ty và hiểu kết quả công việc được đo lường như thế nào. Một khi những điều này được làm rõ, các nhà lãnh đạo tin tưởng các thành viên trong nhóm phải chịu trách nhiệm về hiệu suất của chính họ. Các nhà lãnh đạo không thể quan sát mọi thứ với khối lượng công việc khổng lồ, nên niềm tin là điều cần thiết và cũng tạo cho các thành viên trong nhóm, những người được tin tưởng cống hiến và phát triển. 

Xây dựng một nền văn hóa niềm tin bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường làm việc nơi tất cả các thành viên của tổ chức đối xử với nhau với sự tôn trọng, lắng nghe và khuyến khích. Nền tảng của sự tin tưởng là đội ngũ của cam kết với cùng một mục tiêu, có thẩm quyền để thực hiện công việc của họ và cam kết làm hết sức mình. Vai trò của nhà lãnh đạo là thiết lập môi trường đội ngũ có thể phát triển mạnh, được tôn trọng và được tin tưởng để làm công việc hiệu quả. Trong môi trường phù hợp, và với các kỹ năng phù hợp, mọi người sẽ hầu như luôn luôn vươn lên và nâng cấp bản thân.

Các nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng mọi thành viên trong đội ngũ được làm đúng việc, đúng năng lực và đúng nhu cầu phát triển.  

4. Truyền cảm hứng và hy vọng

Các nhà lãnh đạo năng lực rất lạc quan và hy vọng. Họ "vẽ một bức tranh" về tương lai của công ty và truyền hy vọng cho những người theo dõi họ bằng cách khuyến khích, chia sẻ những thành công và tiến bộ hướng tới mục tiêu của công ty và giúp đội ngũ theo sau tạo ra tương lai của chính họ trong với doanh nghiệp. 

Các nhà lãnh đạo vĩ đại biết rằng khi họ cung cấp định hướng rõ ràng, tạo ra và chia sẻ một chiến lược toàn diện cho tương lai của doanh nghiệp, và xây dựng hệ thống vận hành để đảm bảo mọi dự án đều thực hiện thành công. Ngoài ra, khi nhà lãnh đạo cung cấp một môi trường nơi mọi người cảm thấy gắn kết, làm công việc có ý nghĩa và đóng góp cho xã hội, thì có thể khẳng định rằng họ là một người đứng đầu thành công. 

Theo PROBUILDER 

 


Chương trình đào tạo
4RL.png
 

Chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới
của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành cho
lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp dẫn đầu.

Xem ngay thông tin chi tiết về chương trình 

TẠI ĐÂY

 

 

  

SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.