Helping Clients
Succeed® Filling
Your Pipeline

Kiến Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Helping Clients ucceed® Filling Your Pipeline

Giải pháp Kiến tạo
Khách Hàng Tiềm Năng

Sau hơn một thập kỷ làm việc với hàng nghìn giám đốc điều hành bán hàng trên khắp thế giới, FranklinCovey thấy rằng:

  • Các phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng trước đây đã không còn hiệu quả trong bối cảnh mới hiện nay.
  • Đội ngũ bán hàng làm việc nỗ lực và năng động hơn nhưng chỉ tập trung vào những hoạt động không quan trọng và bỏ lỡ các giao dịch thực sự tiềm năng.
  • Hầu hết các doanh nghiệp sẽ chỉ nhận ra họ bỏ lỡ mục tiêu khi đã quá muộn.

Với nội dung đào tạo đa dạng và chuyên sâu, “Kiến Tạo Khách Hàng Tiềm Năng/ Helping Clients Succeed® Filling Your Pipeline” áp dụng một lộ trình học tập hiệu quả do các chuyên gia thiết kế, nhằm giúp đội ngũ bán hàng thay đổi hành vi lâu dài thông qua các phương pháp và công cụ trong lộ trình thực hành 12 tuần.

Nội dung chương trình

Tỷ Lệ Lợi Nhuận Ròng (ROI)

“Kiến Tạo Khách Hàng Tiềm Năng/ Helping Clients Succeed® Filling Your Pipeline” sẽ giúp đội ngũ bán hàng biết cách sắp xếp thời gian và lên kế hoạch để tối ưu hóa các nỗ lực tìm kiếm, nhanh chóng nhận diện và loại bỏ những giao dịch không có cơ hội để dành thời gian tập trung hơn cho các giao dịch thực sự tiềm năng, từ đó giảm được chi phí bán hàng và đem đến sự thay đổi rõ ràng về tỷ lệ lợi nhuận ròng.

Khả năng phát triển doanh thu tiềm năng của đội ngũ bán hàng sẽ được cải thiện rõ rệt khi áp dụng tư duy, kỹ năng và công cụ của các chuyên gia bán hàng hàng đầu trong lộ trình 12 tuần.

Ứng dụng

  • Học viên sẽ thực hành những nguyên lý đã được đào tạo theo lộ trình 12 tuần.
  • Học viên sẽ báo cáo định kỳ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo sự thay đổi bền vững trong hành vi. 

Bộ học liệu

  • Tài liệu học viên
  • Lộ trình thực hành 12 tuần
  • Các video và công cụ triển khai trong USB
  • Kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng
  • Các bộ thẻ tham chiếu và thực hành

Đối tượng tham dự

Chương trình đặc biệt dành cho các lãnh đạo, quản lý và
nhân viên trực tiếp thực hiện công việc kinh doanh, bán
hàng, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.