FranklinCovey All Access Pass®
All of FranklinCovey’s world-class content, whenever and wherever you need it.

GIẢI PHÁP HỌC TẬP TÍCH HỢP TRONG THỜI KỲ MỚI

Tối ưu hóa trải nghiệm học tập thời đại số với mức đầu tư tối ưu.

FranklinCovey là đối tác đáng tin cậy trong việc chuyển hóa đội ngũ để đạt được những kết quả bứt phá thông qua một mô hình học tập có tính cách mạng trong kỷ nguyên số.

FranklinCovey All Access Pass® là giải pháp học tập tích hợp nổi bật của FranklinCovey. Người tham gia sẽ có cơ hội học mọi lúc mọi nơi với ngôn ngữ mà mình ưa thích (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) với các công cụ, tài liệu, video của tất cả các khóa đào tạo nổi bật trực tiếp và trực tuyến của FranklinCovey,

Giải pháp giúp người học tiếp cận tất cả các giải pháp của FranklinCovey và đáp ứng mọi nhu cầu phát triển năng lực với mức đầu tư tối ưu. Đội ngũ của bạn sẽ được trải nghiệm cách thức học tập hiện đại với nhưng ưu điểm vượt trội như:

LINH HOẠT - Truy cập nội dung học tập của FranklinCovey mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị công nghệ.

TÁC ĐỘNG - Nội dung học tập được thiết kế chuyên biệt đáp ứng từng nhu cầu kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ - Kiến tạo những giá trị vượt trội cho doanh nghiệp mức đầu tư tối ưu trong việc phát triển nguồn nhân lực tài năng.

Khả năng truy cập không giới hạn đã giúp chúng tôi xây dựng một chương trình phát triển lãnh đạo tuyệt vời với mức giá phải chăng. Tính linh hoạt của giải pháp cho phép tất cả các nhà lãnh đạo của chúng tôi có thể tham gia mọi lúc và mọi nơi. All Acess Pass đã mở ra một cuộc cách mạng về L&D đối với doanh nghiệp.

Julie Moore, Giám đốc Phát triển Nhân tài Gainwell Technologies

Điểm nổi bật

Giải pháp học tập toàn diện

Khi tham gia All Access Pass, người học được trang bị những công cụ, bài đánh giá năng lực, video, tài liệu học tập kỹ thuật số và các nội dung giảng dạy trực tuyến của tất cả các chương trình đào tạo của FranklinCovey, cụ thể:

  • Được truy cập nội dung học tập hoàn chỉnh và chuyên sâu của FranklinCovey
  • Áp dụng và thực hành Lộ trình Tác động được tích hợp vào quá trình học
  • Nhận được hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia xuyên suốt quá trình học
  • Chứng nhận các huấn luyện viên của công ty bạn để dạy bất kỳ giải pháp nào
  • Chuyên gia đào tạo của tổ chức bạn sẽ nhận được chứng nhận giảng dạy khi hoàn thành quá trình học tập
  • Trải nghiệm ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký các gói dịch vụ đặc biệt từ FranklinCovey

Giái pháp học tập đa dạng

 

Giải pháp All Access Pass gồm ba sảm phẩm học tập đa dạng, được thiết kế sát với mục phát triển của cá nhân và doanh nghiệp:

 

Personal Effectiveness Pass®

Tích hợp các giải pháp nâng cao kỹ năng và năng lực quan trọng cho cá nhân và đội ngũ để tối ưu năng suất làm việc và kiến tạo những kết quả vượt trội cho tổ chức.

Bao gồm các giải pháp:

7 Thói Quen Hiệu Quả®

5 Lựa chọn để có Năng suất vượt trội ®

Tinh hoa quản trị dự án dành cho Quản lý dự án không chuyên™ 

Kiến tạo Khách hàng Trung thành®

 

All Access Pass

Đây được xem giải pháp đặc biệt tập hợp các chương trình lãnh đạo vượt trội được kiểm chứng qua thời gian của FranklinCovey dành cho bộ máy lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Bao gồm các giải pháp:

Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin®

4 Vai trò trọng yếu của Lãnh đạo®

6 Thực hành thiết yếu để Quản trị đội ngũ™

 

All Access Pass Plus

Tích hợp các giải pháp được thiết kế chuyên biệt nhằm phát triển năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng và thực thi xuất sắc dành cho các cá nhân, đội ngũ bán hàng trong doanh nghiệp.

Bao gồm các giải pháp:

4 Vai trò trọng yếu của Lãnh đạo®

Giúp Khách hàng Thành công®

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.