Helping Clients Succeed®
Qualifying Opportunities

Đánh giá Cơ hội hợp tác

Helping Clients Succeed® Qualifying Opportunities

Giải pháp Đánh Giá
Cơ Hội Hợp Tác

Từ kinh nghiệm làm việc với hơn 35.000 chuyên gia bán hàng thuộc các công ty quy mô lớn, vừa và nhỏ trên khắp thế giới, FranklinCovey rút ra ba sai lầm mà hầu hết những người bán hàng đều mắc phải:

  • Không dám mạnh dạn bỏ đi những cơ hội không tiềm năng vì sợ không đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
  • Người bán hàng chỉ muốn nhanh chóng chốt giao dịch mà không dành thời gian để thực sự hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.
  • Người bán hàng không có khả năng xử lý hiệu quả những phản đối của khách hàng và nhìn nhận chúng là mối đe dọa thay vì cơ hội. 

Việc đánh giá sai cơ hội hợp tác sẽ gây hậu quả lãng phí chi phí và thời gian đầu tư vào cơ hội không có tiềm năng cao, trong khi bỏ lỡ những cơ hội tốt và thất bại trong việc chốt hợp đồng vì không hiểu được nhu cầu thực sự của khách hàng.  

Với giải pháp “Đánh Giá Cơ Hội Hợp Tác/ Helping Clients Succeed® Qualifying Opportunities” của FranklinCovey, các chuyên gia bán hàng sẽ biết cách tối ưu mối quan hệ thành các cơ hội tiềm năng và chiến lược khi tập trung vào các giao dịch phù hợp, cũng như phát triển tư duy và kỹ năng của những người thành công hàng đầu. Kết quả là giảm chi phí bán hàng, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tỷ lệ thành công, mở đường cho những cơ hội giao dịch tiếp theo.   

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình Giải pháp “Đánh Giá Cơ Hội Hợp Tác/ Helping Clients Succeed® Qualifying Opportunities” được thiết kế để giúp khám phá và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó xác định được những giải pháp tối ưu một cách nhanh chóng và hiệu quả, thông qua:

  • Xác định tiềm năng đột phá trong đội ngũ
  • Áp dụng GROW® - một phương pháp cải tiến hiệu suất đã được chứng minh.
  • Tập trung vào điều quan trọng bằng cách áp dụng hệ thống quản lý thời gian đơn giản và hiệu quả.

Đội ngũ đào tạo của FranklinCovey sẽ giúp các nhà lãnh đạo nâng cấp và mô hình hóa các kỹ năng bán hàng, xây dựng kế hoạch để đánh giá đúng trước mỗi cơ hội hợp tác, từ đó nâng cao hiệu suất và hiệu quả của toàn đội ngũ bán hàng.

Ứng dụng

  • Thiết lập các kỹ năng cụ thể để đánh giá cơ hội khách hàng tiềm năng nhằm thu được kết quả ngay trong 12 tuần thực hành.
  • Hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ giao dịch và nâng cao năng lực huấn luyện nhân viên bán hàng cho các nhà lãnh đạo bán hàng với những hoạt động ứng dụng sau khi kết thúc đào tạo.
  • Những lãnh đạo tham gia chương trình sẽ huấn luyện đội ngũ bán hàng nhằm hỗ trợ duy trì thay đổi hành vi bền vững thông qua lộ trình thực hành 12 tuần.

Bắt đầu từ hôm nay!

Nâng cao năng lực bán hàng thông qua xác định tiềm năng đột phá của đội ngũ và phương pháp huấn luyện hiệu quả để thành công. Các chuyên gia bán hàng của FranklinCovey sẽ giúp nhà lãnh đạo tìm ra giải pháp phù hợp với tổ chức và đội ngũ bán hàng.

Đối tượng tham dự

Chương trình đặc biệt dành cho các lãnh đạo, quản lý và nhân viên trực tiếp thực hiện công việc kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.