Leading Customer
Loyalty®

Kiến Tạo Khách Hàng
Trung Thành 

Leading Customer Loyalty®

Gắn kết đội ngũ để có
được trái tim của
mọi khách hàng

“Khách hàng trung thành” (Loyal Customers) là một tài sản quý của mọi doanh nghiệp. Khác với “Khách hàng hài lòng” (Satisfied Customers), “Khách hàng trung thành” không chỉ thường xuyên lựa chọn sản phẩm / dịch vụ của công ty, mà họ còn như một đại sứ thương hiệu sẵn lòng giới thiệu những nét ưu việt của tổ chức đến những người khác. Bên cạnh đó, vì có một sự kết nối đặc biệt với tổ chức nên họ sẵn sàng góp ý để cải thiện những điểm chưa tốt của sản phẩm/dịch vụ.

Vậy làm thế nào để tạo nên những khách hàng trung thành? Theo một kết quả nghiên cứu của FranklinCovey cho thấy hơn 70% yếu tố giúp khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đến từ hành xử của nhân viên trực tiếp trao đổi với khách hàng. Đó là khi những người nhân viên giới thiệu sản phẩm với sự say mê hiếm có khiến cho khách hàng cũng cảm nhận được và trở nên yêu mến sản phẩm hơn. Để nhân viên có được sự nhiệt tình này, họ phải thực sự cảm nhận mình là một thành viêncó giá trị của một tập thể thành công đang hướng đến những sứ mệnh tốt đẹp.

Giải pháp của chúng tôi

“Kiến Tạo Khách Hàng Trung Thành / Leading Customer Loyalty” là một trong những giải pháp đào tạo độc đáo của FranklinCovey, tiếp cận theo triết lý “Từ bên trong” / “Inside out”, tức là xây dựng nên một văn hóa “kiến tạo khách hàng trung thành” trước hết đi từ “Khách hàng Nội bộ” là đội ngũ nhân viên, sau đó đến “Khách hàng bên ngoài” của doanh nghiệp. Đây không những là trách nhiệm của Nhà lãnh đạo, mà còn là sứ mệnh cao cả của doanh nghiệp để công ty không những là nơi để làm việc, mà còn là nơi để mỗi nhân viên cảm thấy thuộc về, muốn gắn bó và cống hiến. Chỉ khi như thế thì chính họ mới là người tạo nên và giữ chân “Khách hàng bên ngoài” một cách bền vững nhất.

Đối tượng tham dự

Đối tượng của chương trình này bao gồm các nhà lãnh đạo mong muốn cải thiện chỉ số trung thành của khách hàng và toàn bộ những người nhân viên mà công việc yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Nội dung chương trình

Thông qua giải pháp “Kiến Tạo Khách Hàng Trung Thành / Leading Customer Loyalty", các doanh nghiệp sẽ:

  • Tăng tốc kết quả bán hàng vượt trội - vì có tình cảm và sự tâm huyết của người nhân viên đặt vào công việc bán hàng.
  • Tăng lòng trung thành của nhân viên - vì họ cảm nhận được công việc của họ ý nghĩa, và những người lãnh đạo thực sự quan tâm đến hạnh phúc, sự thịnh vượng của họ.
  • Tăng lòng trung thành của khách hàng - vì khách hàng thực sự tin tưởng doanh nghiệp thông qua sự cảm nhận lòng tin của nhân viên dành cho doanh nghiệp.

Bộ học liệu học tập

  • Hướng dẫn dành cho quản lý
  • Thẻ luyện tập
  • Thẻ tình huống
  • Sách "Đó chính là con người thực của bạn / It's who you are"

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.