Hình thức
đào tạo của
FranklinCovey

Hình thức đào tạo của FranklinCovey
1

Public Workshop
Đào tạo chiêu sinh

  • Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do FranklinCovey bố trí.
  • Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.
2

In-house Workshop
Đào tạo tại doanh nghiệp

  • “Standard Program”: Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của FranklinCovey.
  • “Customized Program”: Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù.
3

Client Certification
Đào tạo chuyển giao

  • Với mô hình hợp tác này, FranklinCovey đào tạo “giảng viên nội bộ” của doanh nghiệp, sau đó sẽ chuyển giao “công nghệ đào tạo” và “chương trình đào tạo” cho doanh nghiệp để tự chủ động đào tạo đội ngũ của mình.
4

Online Learning
Đào tạo trực tuyến

  • Đào tạo trực tuyến giúp người học dễ dàng tham gia các khóa học của FranklinCovey mọi lúc, mọi nơi.
  • Các chương trình trực tuyến được triển khai bằng ngôn ngữ bản địa, với chất lượng toàn cầu.
5

Blended Learning
Đào tạo tích hợp

  • Mô hình này tích hợp hình thức đào tạo trực tiếp (classroom), đào tạo trực tuyến (online), khai vấn (coaching)...
  • Bổ sung các hoạt động trước và sau đào tạo để củng cố hiệu quả và đảm bảo chất lượng học tập.

Gửi yêu cầu
đào tạo

Chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức/đơn vị đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng nhằm đáp ứng từng nhu cầu đào tạo cụ thể. Chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho đối tác của mình.

Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu đào tạo của bạn theo mẫu dưới đây, FranklinCovey sẽ tiếp nhận yêu cầu và tư vấn các giải pháp phù hợp nhất cho quý doanh nghiệp.

* Lưu ý: (*) là những thông tin cần điền

Không được rỗng
Không được rỗng
Không được rỗng
Không được rỗng
Không được rỗng