Unconscious Bias:
Understanding
Bias to Unleash
PotentialTM

Phá vỡ Thiên kiến Vô thức
để Phát huy Tài năng Con người

Unconscious Bias: Understanding Bias to Unleash Potential

Những thành kiến vô thức ngăn cản nhà lãnh đạo và đội ngũ đưa ra quyết định đúng

Hằng ngày nhà lãnh đạo phải chọn lọc và xem xét vô số thông tin từ nhiều góc độ quan điểm khác nhau để đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn về chiến lược kinh doanh. Việc quá tải thông tin vô tình khiến nhà lãnh đạo và thành viên trong đội ngũ bị lệch khỏi "đường ray" của tư duy, tạo ra những thành kiến vô thức dẫn đến việc bị cảm xúc chi phối và thiếu lý trí khi đưa ra quyết định đúng.

Những thành kiến được tạo ra trong vô thức này là cách não bộ của chúng ta đối phó sự quá tải thông tin khi tiếp nhận. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc giảm tải hiệu suất và ra quyết định kém.

Vì thế FranklinCovey đã phát triển chương trình đào tạo Unconscious Bias: Understanding Bias to Unleash Potential / Phá vỡ Thiên kiến Vô thức để Phát huy Tài năng Con người nhằm giúp xác định những thành kiến đang diễn ra và cản trở hiệu suất trong đội ngũ. Chương trình đặc biệt này sẽ hỗ trợ đội ngũ, nhà lãnh đạo và toàn tổ chức phát triển toàn diện và cải thiện năng suất rõ rệt qua những quyết định chính xác.

Hình thức Đào tạo

Đào tạo chiêu sinh /
Public Workshop

Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do FranklinCovey bố trí. Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau.

Đào tạo nội bộ /
In-house Workshop

Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của FranklinCovey (Standard Program). Hoặc đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp đó (Customized Program).

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.