Thư ngỏ từ CEO

Những mục tiêu lớn đòi hỏi nỗ lực của tập thể 

Từ khi gia nhập FranklinCovey năm 2000, tôi đã nói chuyện với hàng trăm nhà lãnh đạo về những thách thức quan trọng nhất của họ. Dù thế giới đã thay đổi rất nhiều trong hai thập kỷ qua, các lãnh đạo vẫn luôn có những thách thức không đổi: làm thế nào để phát huy tài năng, năng lượng và tiềm năng sáng tạo của những người trong tổ chức, nhằm đạt được những điều lớn lao. 

Những mục tiêu lớn, mang tính chuyển đổi rất khó đạt được. Đó là vì chúng đòi hỏi mọi người trong tổ chức phải suy nghĩ và hành động theo những cách mới. Mọi người phải hợp tác và làm những việc mà trước đây họ chưa từng làm. Và họ phải cởi mở, kiên cường và sẵn sàng phát triển. Nói ngắn gọn, để đạt được những điều lớn lao đòi hỏi phải thay đổi hành vi trên quy mô lớn. 

Loại khả năng này của con người không thể thay đổi chỉ bằng cách nhấn nút là xong. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta phải đến từ sự tự nguyện. Và chúng ta chỉ có thể có được những điều này trong các tổ chức hoạt động dựa trên các nguyên lý tạo ra sự dung hợp, niềm tin, hợp tác, năng suất và đổi mới. Những nguyên lý về tính hiệu quả của con người chính là nền tảng cho mọi thành tựu to lớn mà các tổ chức hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. 

Tại FranklinCovey, chúng tôi nhận thấy thay đổi hành vi chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra từ trong ra ngoài. Nó diễn ra khi mọi người nhìn nhận sự việc theo cách khác, và sẵn sàng chọn làm những điều cần thiết để đạt được tầm cao hiệu quả mới. Được phát triển qua gần 40 năm hỗ trợ các công ty xây dựng văn hóa hiệu quả cao dựa trên các nguyên lý hiệu quả vượt thời gian, phương pháp tiếp cận độc đáo của chúng tôi về thay đổi hành vi trên quy mô lớn đã đưa FranklinCovey trở thành công ty lãnh đạo đáng tin cậy nhất thế giới. 

Mục đích của chúng tôi là giúp bạn đạt được mục đích của mình 

Chúng tôi luôn hoạt động trong lĩnh vực giúp đỡ mọi người và tổ chức thay đổi, phát triển và đạt được những mục đích lớn lao. Và giờ đây chúng tôi đang làm điều đó hiệu quả hơn bao giờ hết. Trong những năm qua, chúng tôi đã chuyển đổi tổ chức theo hai hướng quan trọng. 

Thứ nhất, chúng tôi tập trung toàn bộ vào việc giúp đỡ khách hàng trong bốn lĩnh vực trọng yếu: Lãnh đạo tầm vóc, Đội ngũ hiệu quả, Văn hóa chiến thắng và Hệ thống tối ưu. Đó là bốn yếu tố mà mọi tổ chức và mọi trường học đều cần phải làm đúng để thành công. 

Thứ hai, chúng tôi đã tạo ra gói học tập trực tuyến độc đáo — FranklinCovey All Access Pass dành cho các tổ chức. Các giải pháp này kết hợp nội dung xuất sắc dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu, với đội ngũ chuyên gia tư vấn và huấn luyện để hỗ trợ và hướng dẫn người học, cùng với nền tảng công nghệ cho phép triển khai dễ dàng và thúc đẩy thay đổi hành vi thực sự. 

Tạo điều kiện phù hợp mang lại lợi ích cho mọi người 

Tôi đã thấy những điều tuyệt vời khi mọi người trong đội ngũ cùng nhau cống hiến những tài năng và kỹ năng giỏi nhất của mình để đạt được các mục tiêu quan trọng. Tạo điều kiện để điều này xảy ra là một trong những điều khó khăn nhất mà một lãnh đạo cần làm, nhưng nó sẽ tạo nên sự khác biệt cả về hiệu quả hoạt động lẫn tác động tích cực đến con người. 

Điều tôi yêu thích nhất trong công việc của mình là nhìn thấy tầm ảnh hưởng của những giải pháp lãnh đạo lấy nguyên lý làm trung tâm của chúng tôi đến những khách hàng mà chúng tôi phục vụ, cũng như đếm các thành viên đội ngũ chúng tôi. Và tác động này ảnh hưởng đến toàn bộ “con người tổng thể”. Mọi người không chỉ làm việc tốt hơn - họ còn trở thành những con người tốt hơn, và điều đó ảnh hưởng đến mọi mặt khác trong cuộc sống của họ. Cuộc sống của tôi và gia đình tôi cũng nhận được những tác động tốt đẹp này. Đó là điều đã giữ tôi gắn bó với FranklinCovey hơn 20 năm nay, và vẫn là niềm hứng khởi của tôi từng ngày. 

Paul Walker
Giám đốc điều hành, FranklinCovey