Live Webinar: Franklincovey’S All Access Pass - Hybrid Learning In Hybrid Time

Năm 2021 là một năm đầy thử thách của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Những khó khăn mà đại dịch gây ra là không kể xiết, nhưng một mặt khác lại vô tình trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình Chuyển Đổi Số.

Nhiều doanh nghiệp dần bắt đầu quen với việc ứng dụng các nền tảng công nghệ để làm việc tại nhà, tham gia các lớp học trực tuyến hoặc trên nền tảng E-learning. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp vẫn còn chưa am tường hết với câu chuyện chuyển đổi số trong hoạt động Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực sao cho hiệu quả nhất trong thời kỳ mới.

Thấu hiểu được trăn trở trên, Học viện Quản lý PACE và FranklinCovey Việt Nam mong muốn đồng hành cùng Quý vị thông qua Webinar “FranklinCovey’s All Access Pass - Hybrid Learning in Hybrid Time”. Ở Webinar này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc, gợi mở những góc nhìn về hoạt động học tập và phát triển của doanh nghiệp nên chuyển đổi như thế nào trong bối cảnh mới, giải pháp để duy trì hiệu quả học tập trên nền tảng số, đồng thời tối ưu mức đầu tư.

{{register-button}}

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ LIVE WEBINAR

Chủ đề FranklinCovey’s All Access Pass - Hybrid Learning in Hybrid Time
Tổ chức Học viện Quản lý PACEFranklinCovey Việt Nam
Thời gian 14h00 - 16h00, Thứ Tư, ngày 05/01/2022
Địa điểm  Trực tuyến qua Zoom (Anh/Chị có thể tham dự ở bất kỳ đâu có kết nối Internet)
Nội dung Phần 1. Bối cảnh
  • Kỷ nguyên số
  • Bối cảnh nhân sự

Phần 2. Thách thức của hoạt động L&D
  • Thách thức của L&D nói chung
  • Thách thức của L&D trong kỷ nguyên số

Phần 3. Giới thiệu All Access Pass® - Mô hình học tập độc đáo của FranklinCovey trong kỷ nguyên số
  • All Access Pass® là gì và giá trị mang lại?
  • Tại sao All Access Pass® lại là một giải pháp học tập phù hợp trong thời đại Hybrid?
Diễn giả
  • Ông Vũ Đức Trí Thể - Giám đốc Giải pháp FranklinCovey Việt Nam
  • Ông Trần Quốc Hùng - Chuyên gia Giải pháp Học viện Quản lý PACE
Tham dự
  • Quý vị đang làm nghề Quản trị Nhân sự, Quản trị công tác Đào tạo & Phát triển (L&D) tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Ban Lãnh Đạo doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm một góc nhìn và giải pháp phát triển năng lực cho đội ngũ trong thời đại số.
Phí tham dự  Hoàn toàn miễn phí tham dự

{{register-button}}

SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.