[Ebook] Bộ Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Với 7 Thói Quen Hiệu Quả

 

Dù làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chưa hiệu quả? Chắc hẳn bạn đã dành quá nhiều thời gian để thực hiện những nhiệm vụ đột xuất và không đủ thời gian để theo đuổi các mục tiêu dài hạn của mình.

Tìm hiểu ngay cách quản lý thời gian hiệu quả để không chỉ luôn sẵn sàng ứng phó với những sự kiện không lường trước mà còn hoàn thành những mục tiêu quan trọng theo những cách hiệu quả nhất.

 

SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.