Đâu Là Cách Một Lãnh Đạo Giỏi Trao Quyền Cho Nhân Viên?

Một nhà lãnh đạo giỏi hiểu khi nào nhân viên cần và không cần sự hướng dẫn. Trao quyền cho nhân viên là cho phép họ đưa ra quyết định thực hiện công việc hàng ngày mà không cần phải có sự phê duyệt của người quản lý. Một người quản lý hiểu được lợi ích của việc trao quyền có thể áp dụng kiến ​​thức đó để hỗ trợ phát triển năng lực của nhân viên.

MỤC TIÊU
Các mục tiêu phát triển được người quản lý và nhân viên đề ra hàng năm sẽ trở thành lộ trình nhân viên hướng đến xuyên suốt cả năm. Người quản lý thỉnh thoảng nên theo dõi và kiểm tra để đảm bảo nhân viên tuân theo kế hoạch như đã đề ra, tuy nhiên, việc thực thi kế hoạch nên tùy thuộc vào nhân viên. Nhân viên được trao cơ hội để tạo ra thành công của riêng mình dựa trên cách họ tích cực theo đuổi các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mình.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Một đội ngũ làm việc chủ động tự tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào quản lý là một ví dụ tiêu biểu về cách trao quyền nhân viên làm việc hiệu quả. Một người lãnh đạo có thể giao trách nhiệm xử lý các vấn đề sản xuất và hiệu suất công việc hàng ngày cho cấp dưới, từ đó phát triển nên một quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả. Khả năng cải thiện độc lập của nhân viên giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn và giúp tăng năng suất làm việc của đội ngũ.


business-leader-instructing-workgroup_74855-4375-1.jpg

Nhà lãnh đạo hiểu được lợi ích của việc trao quyền sẽ hỗ trợ phát triển năng lực của nhân viên.

ỦY NHIỆM QUYỀN HÀNH
Một người quản lý phát hiện tiềm năng lãnh đạo ở một cá nhân giúp phát triển những phẩm chất đó bằng cách ủy ​​quyền cho cá nhân đó quyền lực lớn hơn. Điều này giúp tạo ra một hệ thống phân cấp trong nhóm, củng cố kỹ năng của đội ngũ để đưa ra quyết định và phát triển sự nghiệp của các thành viên trong đội ngũ. Nhà lãnh đạo là một nguồn lực cho các nhà lãnh đạo nhóm, họ trao quyền cho các nhà lãnh đạo nhóm tự đưa ra quyết định và phát triển các kỹ năng quản lý của họ.

TRÁCH NHIỆM
Các nhà quản lý sử dụng các phương pháp khác nhau để nhân viên có ý thức trách nhiệm cao. Một trong những phương pháp đó là trao quyền cho nhân viên chịu trách nhiệm cho nhiều nhiệm vụ quản lý của họ. Ví dụ, nhân viên tự động nộp bảng chấm công và gửi các yêu cầu nghỉ phép với bộ phận nhân sự thay vì phải thông qua người quản lý. Điều này mang lại cho nhân viên cảm giác tự chủ và khiến họ trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ hồ sơ cho công ty. Ý thức trách nhiệm nâng cao hiệu suất làm việc hiệu quả của nhân viên.

Theo CHRON

SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.