Công Thức Làm Việc Hiệu Quả 80/20

Tăng năng suất với Công cụ Phân tích Hoạt động 80/20

Công cụ Phân tích Hoạt động 80/20 là công cụ giúp nhà lãnh đạo xác định những hoạt động sẽ có tác động lớn nhất trong việc đạt được mục tiêu quan trọng bằng cách bằng việc hạn chế tập trung vào việc không quan trọng và xác định mục tiêu cần ưu tiên. Thay vì bắt đầu từ câu hỏi "Cái gì quan trọng nhất?" thay vào đó, công cụ khuyến khích nhà lãnh đạo hãy bắt đầu bằng cách hỏi, "Nếu mọi lĩnh vực khác trong hoạt động của chúng ta vẫn duy trì ở mức hiệu suất hiện tại, thì lĩnh vực nào sẽ có tác động lớn nhất nếu thay đổi chúng?"

Công cụ này sẽ giúp nhà lãnh đạo và đội ngũ:

• Phân tích các rào cản trong việc đạt được mục tiêu.

• Xác định các điểm mạnh và những điểm khác biệt của những cá nhân làm việc quả cao so với các cá nhân khác.

• Xác định những hoạt động xuất sắc và sáng tạo - những việc đội ngũ chưa từng làm trước đây nhưng có thể tạo ra sự khác biệt toàn diện.

SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.