[Report] Quiet Hiring: Giữ Chân Nhân Tài Và Phát Triển Tiềm Năng Đội Ngũ

 

Các nhà lãnh đạo cảm thấy áp lực liên tục để tạo ra kết quả, giảm sa thải và giữ cho nhân viên của họ hạnh phúc trong khi điều hướng một hệ sinh thái kinh tế khó khăn. Quiet Hiring - Tuyển dụng thầm lặng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm chi phí trong khi vẫn giữ chân nhân tài, đem đến cho nhân viên những cơ hội phát triển sự nghiệp mới, và đảm bảo họ vẫn đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức.

Việc này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nâng cao kỹ năng và lấp đầy khoảng trống ở nơi làm việc bằng cách khuyến khích chính những nhân sự hiện tại chuyển sang các vị trí mới trong công ty, mà không cần tuyển dụng thêm nhân sự. Bản báo cáo dưới đây cũng chỉ ra nhà lãnh đạo cần trang bị những kỹ năng cho đội ngũ để thích ứng sự thay đổi diễn ra khi quá trình này được thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp.

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.