7 Cách Xây Dựng Niềm Tin: Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Cho Các Nhà Lãnh Đạo Ở Mọi Cấp Bậc

 

Những nhà lãnh đạo đáng tin cậy biết cách xây dựng niềm tin cần thiết để đẩy mạnh sự phát triển của tổ chức.

Với niềm tin mọi điều là có thể, những nhà lãnh đạo đáng tin thúc đẩy phát triển tính trung thực, năng lực và kết quả trong đội ngữ, từ đó khiến người xung quanh tin tưởng vào họ. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những đội ngũ linh hoạt, hợp tác, sáng tạo và hứng thú.

Dữ liệu từ hàng chục nghiên cứu đã chứng minh rằng các đội ngũ và tổ chức có chỉ số niềm tin cao vượt trội hơn so với các đối thủ có niềm tin thấp về các chỉ số kinh doanh. Để giúp xây dựng một văn hóa tin cậy, xem chi tiết bộ công cụ xây dựng niềm tin bên dưới.

 

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.