3 Kỹ Năng Lãnh Đạo Giúp Đội Ngũ Đạt Kết Quả Vượt Trội

 

Lãnh đạo thành công là tận dụng được sức mạnh của tập thể, làm việc hiệu quả cùng nhau và nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức. Nhưng điều đòi hỏi những hành động cụ thể lãnh đạo để thu hút và kết nối đội ngũ tạo ra những kết quả vượt trội. Tải tài liệu mới nhất của chúng tôi về 3 kỹ năng mà các nhà lãnh đạo của bạn có thể thực hiện ngay hôm nay để chuyển hóa những nỗ lực của đội ngũ thành kết quả có giá trị cao.

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

LÃNH ĐẠO với “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ”®

17/08/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

Lãnh đạo với Sức mạnh của Niềm tin

03/08/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.