Proactive
LeadershipTM

Lãnh Đạo Kiến Tạo

Proactive Leadership

Từ thách thức quản trị
doanh nghiệp trong
thời đại mới…

Việc lãnh đạo một doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên “thế giới số” hoàn toàn khác biệt và thách thức hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa, bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhiều biến động, đầy rủi ro và phức tạp đã phá vỡ cấu trúc của hầu hết các tổ chức theo cả chiều rộng và chiều sâu, điều đó đòi hỏi người lãnh đạo phải có sự đón đầu, dẫn dắt và kiến tạo sự thay đổi về cách thức quản lý và lãnh đạo trong toàn doanh nghiệp của mình.

Có thể nói, một công ty có trở nên thành công và thành công bền vững hay không, trước hết là do “năng lực kiến tạo” của người đứng đầu và của đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp ấy. Đó cũng là lý do mà mọi nhà lãnh đạo trong thời đại ngày nay đều đang đi tìm đáp án cho hai câu hỏi nan giải:

 • Đâu là tinh thần lãnh đạo phù hợp mà tôi nên có trong thời đại ngày nay?
 • Làm thế nào để tinh thần ấy được lan tỏa trong toàn doanh nghiệp của tôi?

Để trả lời cho các câu hỏi căn cốt này, trước tiên chúng ta cần tìm ra giải pháp cho hai “căn bệnh kinh niên” của lãnh đạo hiện nay, đó là: (1) Nhà lãnh đạo chưa nhận thức và khai phá hết tiềm năng lãnh đạo vốn có của mình; (2) Nhà lãnh đạo chỉ lo kiểm soát nhân viên thay vì giúp họ có khả năng “tự trị” và biết cách tự phát huy hết tiềm năng vốn có của họ.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hai “căn bệnh kinh niên” về lãnh đạo này chính là: sự thiếu nhận thức của người lãnh đạo về mô hình con-người- tổng-thể (The Whole-Person Paradigm) nhằm phát huy sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân trong tổ chức – từ đó kiến tạo nên một đội ngũ hiệu quả cao. Theo đó, người lãnh đạo phải xem tổ chức như một “hệ sinh thái” chứ không phải là một “cỗ máy cơ khí”, và xem từng cá nhân trong doanh nghiệp dưới lăng kính của một con-người-tổng-thể bao gồm đầy đủ các yếu tố: “Tinh thần, Trí tuệ, Tình cảm, Thể chất” (Spirit, Mind, Heart, Body) - chứ không phải chỉ là "công cụ lao động”.

Đặc biệt, trong bối cảnh của thời đại tri thức và kỷ nguyên số ngày nay, khi tài sản lớn nhất của doanh nghiệp không hẳn là công nghệ, hay tài chính, mà chính là tiềm lực và sức mạnh của đội ngũ, vai trò của nhà lãnh đạo càng trở nên rõ ràng và quan trọng hơn bao giờ hết!

Các nhà lãnh đạo thời 4.0 cần “định nghĩa lại” khái niệm lãnh đạo, cần tư duy lại tinh thần lãnh đạo, và phải được trang bị các mô hình, các lối tư duy, cùng những công cụ và phương pháp mới để sẵn sàng tiên phong mở đường, kiến tạo nên một tổ chức luôn có khả năng tiến tới những thắng lợi mới trong thời đại mới này.

… Đến chương trình
“Lãnh Đạo Kiến Tạo
/ Proactive Leadership"

Với bối cảnh mới như vậy, cùng với tư duy mới về “con-người-tổng-thể” trong bối cảnh đó, thế giới ngày nay đang chuyển dịch sang một phương cách quản trị mới được mang tên “Quản trị bằng tự trị” hay “Quản trị bằng văn hóa” hay “Quản trị mà không cần quản trị”. Và phương cách quản trị mới này chính là tương lai của quản trị, và đây cũng là giải pháp chủ chốt cho các “căn bệnh kinh niên” của lãnh đạo hiện nay.

Thấu hiểu được hoàn cảnh mới, đồng thời cảm thức sâu sắc về “xu hướng quản trị của tương lai”, FranklinCovey - tổ chức hàng đầu thế giới trong việc giúp các đối tác của mình trở nên tầm vóc và phát triển bền vững - đã sáng tạo nên một chương trình đào tạo đặc biệt, gọi là: “LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO / PROACTIVE LEADERSHIP”.

Mục tiêu chương trình

Khóa học “Lãnh đạo Kiến tạo / Proactive Leadership” chắt lọc và đúc kết những tinh hoa quản trị nhằm mang lại giải pháp tổng thể độc đáo nhất giúp cho lãnh đạo:

 • Hiểu rõ mô hình và phương pháp để có thể trở thành một nhà “Lãnh đạo Kiến tạo”.
 • Biết cách xây dựng và phát triển “Năng lực Tự quản trị” và “Văn hóa Kiến tạo” cho chính mình và cho đội ngũ của mình dựa trên mô hình “Lãnh đạo Kiến tạo” và mô thức “con-người-tổng-thể”; từ đó sẽ phát huy tối đa “năng lực lãnh đạo” của chính mình và “sức mạnh nội tại” to lớn của cả đội ngũ.

Điểm nổi bật

Mục đích của chương trình "Lãnh đạo Kiến tạo / Proactive Leadership" là cung cấp cho các nhà lãnh đạo mô hình “Lãnh đạo Kiến tạo” và cùng với mô hình đó là một giải pháp “Lãnh đạo Kiến tạo” cụ thể (gồm “Tư duy, Kỹ năng & Công cụ / Mindset, Skillset & Toolset”) để giúp các nhà lãnh đạo không chỉ biết cách hình thành “năng lực lãnh đạo kiến tạo” cho riêng mình, mà còn biết cách hình thành “tinh thần kiến tạo” ấy cho từng thành viên trong đội ngũ và cho cả tổ chức của mình.

Không những tích hợp trọn vẹn những tư duy và phương pháp lãnh đạo mới nhất và tinh hoa nhất của thế giới với thời lượng đào tạo tinh gọn chỉ trong 1 ngày, giải pháp “Lãnh đạo Kiến tạo” còn mang trong mình tất cả các đặc tính riêng có trong mỗi giải pháp của FranklinCovey, đó là:

1. Đẳng cấp thế giới / world-class
Chương trình đạt chuẩn quốc tế (về cả nội dung và cách thức triển khai) và hiệu quả được chứng thực trên toàn cầu.

2. Cải biến văn hóa / transformational
Chương trình mang đến sự cải biến văn hóa cho người tham dự từ việc giúp chuyển hóa nhận thức và thay đổi từ bên trong.

3. Nền tảng bền vững / sustainable
Nội dung chương trình được xây dựng trên nền tảng vững chắc là những giá trị phổ quát và các nguyên lý trường tồn.

4. Phương pháp tích hợp / integrated
Chương trình tích hợp thành hệ thống đầy đủ các tư duy, kỹ năng và công cụ để trở thành một “Lãnh đạo Kiến tạo”.

5. Hướng tới kết quả / performance-oriented
Người tham dự không chỉ thấy được những kết quả tức thì ngay khi áp dụng nội dung chương trình, mà còn gặt hái những kết quả vượt trội một cách bền vững trong tương lai khi cam kết tiếp tục áp dụng những nội dung đó. 

Nội dung chương trình

Nền tảng

 • Tìm hiểu các “sai lầm kinh điển” trong lãnh đạo.
 • Xác định phương pháp để chuyển hóa bản thân và đội ngũ bằng cách thay đổi các mô thức cốt lõi.
 • Mô hình “Lãnh đạo kiến tạo”:

  Biết cách lãnh đạo chính mình:

  • “Mang theo thời tiết của riêng mình”.
  • “Ta là sản phẩm của chính mình”.
  • Mô hình “Lãnh đạo kiến tạo”:


  Giúp người khác tự lãnh đạo họ:

  • Thấu hiểu Mô thức “con-người-tổng-thể”.
  • Giải phóng tiềm năng con người một cách tổng thể, từ đó họ được truyền cảm hứng và tự hướng đến các mục tiêu có giá trị của đội ngũ và tổ chức.

Thực hành / Hành xử 1:
Tạm ngừng trước khi phản ứng

 • Tự do lựa chọn cách phản ứng trước các tác động dựa trên các nguyên lý và kết quả mong muốn.
 • Nhận lãnh trách nhiệm trong mọi hành động của mình.

Thực hành / Hành xử 2:
Tìm giải pháp thay thế, thay vì rơi vào bế tắc

 • Sử dụng tư duy và ngôn ngữ chủ động để gỡ bỏ rào cản trong công việc.
 • Tìm ra và khai thác các nguồn lực tiềm ẩn mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.

Thực hành / Hành xử 3:
Tập trung vào “Phạm vi ảnh hưởng”

 • Tập trung hành động trong phạm vi mình có thể ảnh hưởng thay vì những điều mình không thể kiểm soát, từ đó tạo nên thay đổi và ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.

Thực hành / Hành xử 4:
Xác định rõ cống hiến độc đáo

 • Xác định những cống hiến cao nhất và tốt đẹp nhất mà bạn muốn tạo dựng trong vai trò công việc hiện tại.

Thực hành / Hành xử 5:
Luôn ưu tiên cho mục tiêu tối quan trọng

 • Giới hạn sự tập trung vào một vài mục tiêu ưu tiên nhất của mình trong tổ chức.
 • Giúp đội ngũ xây dựng mục tiêu tối quan trọng nhất quán với mục tiêu của tổ chức để thực thi xuất sắc.

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các cấp mong muốn cập nhật tinh hoa lãnh đạo của thế giới cho chính mình, cho toàn Ban lãnh đạo nhằm xây dựng “năng lực tự quản trị” và “hệ thống tự vận hành” cho tổ chức.
 • Các Giám đốc Nhân sự cấp cao có mong muốn tìm hiểu về mô hình và phương pháp quản trị mới (phương pháp “quản-trị-mà-không-quản-trị”) để cố vấn cho lãnh đạo cấp cao biết cách chọn lựa phương pháp quản trị của tương lai nhằm phát huy tối đa tiềm lực của doanh nghiệp và luôn duy trì sự phát triển nhanh và bền vững.

Hình thức đào tạo

 • Đào tạo chiêu sinh / Public Workshop: Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do FranklinCovey bố trí. Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau.
 • Đào tạo nội bộ / In-house Workshop: Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của FranklinCovey (Standard Program). Hoặc đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp đó (Customized Program).

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.