The 4 Disciplines
of Execution®

4 Nguyên tắc thực thi

The 4 Disciplines of Execution®

Thách thức và giải pháp

Ở FranklinCovey, chúng tôi có cơ hội làm việc và khảo sát hàng ngàn tổ chức lớn trong suốt thời gian qua, kết quả nghiên cứu cho thấy tầm vóc của một tổ chức được quyết định rất lớn qua các chiến lược thành công. Tuy nhiên:

  • Mỗi năm các doanh nghiệp chi hơn 30 tỷ đô la cho việc tạo ra các chiến lược và hơn 80% chiến lược trong số thất bại.
  • 70% nguyên nhân của một chiến lược thất bại đến từ năng lực lãnh đạo thực thi.

Các nguyên nhân chính dẫn đến việc thực thi kém hiệu quả đó là:

  • Lãnh đạo và đội ngũ nhân sự không biết mục tiêu thực sự là gì. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 15% đội ngũ nhân viên biết rõ đâu là những mục tiêu tối quan trọng của doanh nghiệp. Một là họ không có mục tiêu. Hai là họ có quá nhiều mục tiêu.
  • Họ cũng không biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là không hiểu rõ vai trò của mình và những hoạt động chủ chốt để hiện thực hóa được mục tiêu.
  • Họ không nắm rõ thước đo của mục tiêu, cũng như không theo dõi kết quả công việc và những hành vi dẫn dắt kết quả thường xuyên.
  • Và, họ không giữ đúng cam kết trách nhiệm của mình. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 10% nhân sự có thảo luận hàng tháng với cấp trên về trách nhiệm và tiến độ thực hiện mục tiêu của mình.

Đặc biệt, trong guồng quay công việc đầy bận rộn ngày nay, đội ngũ thực thi chiến lược còn gặp thách thức rất lớn đến từ việc phải lựa chọn, cân bằng như thế nào giữa những công việc phục vụ cho những mục tiêu thực sự quan trọng và các công việc phát sinh nhưng mang tính khẩn cấp, cần họ giải quyết ngay.

Giải pháp tư vấn “4 Nguyên Tắc Thực Thi / The 4 Disciplines of Execution” của FranklinCovey sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giúp các nhà lãnh đạo được trang bị tư duy, phương pháp, và “Hệ điều hành 4 DX / 4 DX Operating System” để quản lý quá trình thực thi hiệu quả, cũng như giúp cài đặt và phát huy “văn hóa thực thi hiệu quả” trong đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp thực hiện các dự án chiến lược.

1

Tập trung vào mục tiêu tối quan trọng

Xác định mục tiêu quan trọng và cần được ưu tiên. Tập trung hoàn thành mục tiêu đó thay vì phản ứng với những việc cấp bách.

Xem thêm
2

Hành động theo thước đo dẫn dắt

80% kết quả sẽ đến từ 20% các hoạt động được thực thi; Nhà lãnh đạo có đang thực hiện những điều quan trọng nhất? Cần đo lường để xác định mục tiêu cốt lõi và đưa ra hành động cần thiết.

Xem thêm
3

Theo dõi bằng một bảng điểm thôi thúc

Tạo bảng theo dõi tiến độ xuyên suốt quá trình thực thi chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo hỗ trợ kịp thời và luôn dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng, tăng tính cam kết và sự tham gia của đội nhân viên.

Xem thêm
4

Tạo ra một nhịp điệu trách nhiệm

Tổ chức các cuộc họp hoặc báo cáo tiến độ công việc hằng tuần sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định rõ các lỗ hổng về hiệu suất và thúc đẩy đội ngũ có trách nhiệm đưa ra những thay đổi cần thiết để tối ưu công việc.

Xem thêm

Đối tượng tham dự

Đối tượng dành cho dự án tư vấn này là các nhà lãnh đạo, đội ngũ quản lý cấp trung và những nhân sự chủ chốt trực tiếp thực thi các chiến lược của tổ chức, có mong muốn đạt được hiệu quả vượt trội từ việc thực thi xuất sắc.

Gửi yêu cầu đào tạo

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.