Tốc độ của niềm tin phiên bản tóm lược

Thách thức và giải pháp

Ở thời đại của nền kinh tế tri thức, mỗi người buộc phải hợp tác, kết nối và chia sẻ với nhau để tạo ra kết quả làm việc vượt trội về ý tưởng, chất lượng. Vì lí do này, “văn hóa tin cậy” không còn là một yếu tố tùy chọn trong mỗi doanh nghiệp, mà là một yếu tố bắt buộc mỗi tổ chức phải trang bị cho nhân sự của mình. Một trong những thách thức lớn nhất khiến việc “Xây dựng Văn hóa Tin cậy” trong doanh nghiệp dễ thất bại chính là sự thiếu vắng khả năng đo lường về mức độ tin cậy trong đội ngũ, cũng như phương pháp và công cụ rõ ràng, uy tín để xây dựng nên văn hóa tin cậy đó.
 
TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN – PHIÊN BẢN TÓM LƯỢC / SPEED OF TRUST FOUNDATIONS là giải pháp cung cấp một hệ thống tư duy, kĩ năng và công cụ để các tổ chức giải quyết tất cả những thách thức trên. Đối với cá nhân người học, chương trình học sẽ giúp họ hiểu và thực hiện những hành xử để kiến tạo uy tín cho cá nhân, cho đội ngũ và toàn bộ tổ chức. 
 

Điểm nổi bật của chương trình

 1. Báo cáo đánh giá tQ™ được thiết kế khoa học, giúp người tham dự đo lường được mức độ người khác nhìn nhận, đánh giá mức độ đáng tin cậy của họ.
   
 2. Khung nội dung độc đáo được xây dựng dựa trên cuốn sách nổi tiếng của Steven M. R. Covey: “Tốc độ của Niềm tin / The Speed of Trust”.
   
 3. Chương trình có tính ứng dụng rất cao với hàng loạt công cụ hiệu quả giúp nhà lãnh đạo gầy dựng, mở rộng và tái tạo niềm tin, như: Bộ thẻ thực hành, tóm tắt nội dung cốt lõi của chương trình; Công cụ lập kế hoạch để nâng cao sự tin cậy; cũng như bảng gợi ý hành xử cụ thể cho các tình huống đa dạng mà người học có thể gặp trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân.
   
 4. Chất lượng của chương trình được minh chứng qua những trải nghiệm thành công của rất nhiều khách hàng trong các ngành lĩnh vực khác nhau như: Bán lẻ, Sản xuất, Dịch vụ Tài chính, Công nghệ và Ngân hàng.

Video giới thiệu

Đối tượng tham dự

Chương trình được thiết kế dành cho các doanh nghiệp mong muốn xây dựng và phát huy “Văn hóa Tin cậy” trong tổ chức để phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực, từ đó tạo tiền đề để kiến tạo một thương hiệu đáng tin cậy với thị trường, xã hội. 
 

Nội dung chương trình

CẤU PHẦN NỘI DUNG
Nền tảng về
Niềm tin 
 • Định nghĩa về Niềm tin
 • Người học nhận diện độ uy tín của họ trong góc nhìn của đồng nghiệp, nhận diện “Thuế” và “Cổ tức niềm tin” hiện đang có
Niềm tin vào
bản thân
 • Xác định 4 nhân tố cốt lõi quyết định uy tín của một cá nhân và các nguyên tắc để xây dựng niềm tin cá nhân
 • Kỹ năng và công cụ để xây dựng uy tín bản thân thông qua “Kế hoạch hành động” xây dựng niềm tin
Niềm tin trong
các mối quan hệ
 • Các nguyên tắc để xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ
 • Xác định và luyện tập 13 hành vi giúp xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ, đồng thời ý thức về các hành vi đối nghịch (làm giảm bớt niềm tin) và các hành vi ngụy tạo (các hành vi rập khuôn, máy móc nhưng không thực sự xuất phát từ bản tính bên trong, và không có tác động gây dựng niềm tin một cách bền vững)
 • Áp dụng các công cụ trong chương trình để thực tập xây dựng niềm tin, trao gửi niềm tin một cách sáng suốt và “tái tạo” lại niềm tin đã mất trong các tình huống thực hành cụ thể
banner_hinh-anh-chuong-trinh.jpg

Bộ học liệu học tập

 1. Tài liệu học viên
 2. Bộ thẻ hành động Xây dựng Niềm tin
 3. Sách “Tốc độ của Niềm tin”
 4. Hoạt động Củng cố Niềm tin Hàng tuần
BotailieuTrust_FT.png

 


SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!