Kiến tạo Văn hóa Thành công

Thách thức và giải pháp

TỪ THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC… 
Việc xây dựng văn hóa đã được nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới chú trọng và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi ở mọi diễn đàn về lãnh đạo và nhân sự, nhưng cho đến nay, đó vẫn luôn là một bài toán đầy thách thức với các nhà lãnh đạo và quản trị nhân sự ở hầu hết các tổ chức.

Những trăn trở về văn hóa tổ chức liên quan trực tiếp đến hiệu suất làm việc của nhân viên vẫn luôn hiện hữu: “Tại sao đã làm đủ mọi cách mà thái độ làm việc của nhân viên vẫn chưa tốt, và hiệu quả làm việc vẫn chưa cao?”, “Bằng cách nào để nhân viên mình hiểu được tinh thần “Làm là Sống” để không những gắn bó, mà còn cống hiến hết mình cho công ty?”, “Làm thế nào để kiến tạo được mội đội ngũ giàu sinh khí và tràn đầy sức sống?”,…

Và câu hỏi căn cốt nhất là:
Tại sao có rất nhiều doanh nghiệp nỗ lực xây dựng văn hóa, nhưng lại có rất ít doanh nghiệp xây dựng văn hóa thành công?

Câu hỏi trăn trở này đã thôi thúc cho quá trình nghiên cứu của Trường Doanh Nhân PACE và FranklinCovey - một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên sâu về phát triển lãnh đạo, thúc đẩy hiệu quả và kiến tạo văn hóa. Qua quá trình phân tích, nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng có 5 lý do cốt lõi dẫn đến việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp thất bại, đó chính là:
(1)  Thiếu sự nhận thức sâu sắc về văn hóa và tầm quan trọng của văn hóa
(2)  Thiếu một tầm nhìn rõ ràng cho văn hóa doanh nghiệp của mình
(3)  Thiếu một phương pháp luận đúng đắn và tối ưu để xây dựng văn hóa
(4)  Thiếu một giải pháp cụ thể để hiện thực hóa phương pháp luận đó
(5)  Thiếu sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ trong quá trình xây dựng văn hóa
… ĐẾN GIẢI PHÁP “KIẾN TẠO VĂN HÓA THÀNH CÔNG"
 
Trong 5 thách thức chính đối với việc xây dựng thành công “văn hóa doanh nghiệp” nêu trên, ngoại trừ thách thức cuối cùng - đó là sự quyết tâm bền bỉ trong quá trình xây dựng văn hóa của tổ chức, điều này chỉ được giải quyết bằng ý chí và sức mạnh nội tại của mỗi doanh nghiệp; còn tất cả những thách thức còn lại đều được chúng tôi đúc kết và chia sẻ trong Giải pháp Tư vấn “KIẾN TẠO VĂN HÓA THÀNH CÔNG / WINNING CULTURE BUILDING”.

 

Lộ trình tư vấn

Dự án Tư vấn “Kiến tạo Văn hóa Thành công / Winning Culture Building  giúp giải quyết tận gốc rễ những thách thức nêu trên thông qua một lộ trình căn bản và dài hạn như sau:
  • Phân tích: làm rõ thực trạng văn hóa, những mục tiêu và kết quả về văn hóa ban lãnh đạo muốn hướng tới.
  • Đào tạo: cung cấp kiến thức, tư duy về văn hóa, trong đó đặc biệt là ba văn hóa cốt lõi cấu thành nên Văn hóa Thành công, đó là: Văn hóa Lãnh đạoVăn hóa Hiệu quả và Văn hóa Tin cậy.
  • Thực hành: từ những kiến thức có được qua các khóa đào tạo, các lãnh đạo và đội ngũ cùng áp dụng, thực hiện bộ tư duy - kỹ năng - công cụ vào thực tiễn. FranklinCovey đóng vai trò tư vấn, phản biện, đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong quá trình triển khai này.
  • Củng cố: sau một quá trình áp dụng, các hoạt động giúp củng cố kiến thức được thực hiện nhằm đào sâu sự hiểu biết về những kiến thức thông qua quá trình áp dụng thực tiễn, và giúp ban lãnh đạo cũng như đội ngũ càng làm càng chắc thêm Văn hóa Thành công toàn doanh nghiệp vừa bước đầu gầy dựng.
  • Báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện và hiệu quả của toàn dự án.

Mục tiêu giải pháp tư vấn

Giải pháp tư vấn “Kiến tạo Văn hóa Thành công / Winning Culture Building chắt lọc và đúc kết tinh hoa xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm: 
Trang bị cho các nhà lãnh đạo một mô hình, phương pháp
giải pháp cụ thể, hoàn chỉnh để kiến tạo văn hóa thành công cho doanh nghiệp của mình;
Đồng hành chuyển giao và tư vấn phản biện cùng doanh nghiệp trong lộ trình kiến tạo văn hóa ấy.

Đối tượng tham dự

Ban lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ của tất cả các doanh nghiệp khao khát kiến tạo một văn hóa nền tảng vững chắc, tốt đẹp, không chỉ giúp việc thực thi các chiến lược đảm bảo thành công (bởi "nếu chiến lược được ví như Hạt thì văn hóa được xem như Đất. Đất có tốt thì Hạt mới có thể nảy mầm"), mà còn giúp cho văn hóa bản sắc của mỗi tổ chức ngày càng phát triển bền vững và thăng hoa.

Hình thức tư vấn

Giải pháp “Kiến tạo Văn hóa Thành công / Building a Winning Culture” được triển khai với hình thức Dự án tư vấn.
Khi doanh nghiệp có nhu cầu: Quý vị vui lòng liên hệ Ban Đào tạo của Nhà trường theo số điện thoại (028) 3837.0208 hoặc email workshop@FranklinCovey.vn.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!