Tin tức và sự kiện
SẮP KHAI GIẢNG

4 Vai Trò Trọng Yếu Của Lãnh Đạo

10/12/2021 Live Learning
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

26/11/2021 Live Learning
SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

12/11/2021 Live Learning

KHO HỌC LIỆU Resources

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: nguồn thông tin hữu ích về các giải pháp đào tạo, các bài viết sâu sắc, các
nghiên cứu công phu của FranklinCovey trên toàn cầu, cũng như các tin tức và sự kiện của FranklinCovey tại Việt Nam.

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!