Đăng ký tham dự chương trình Lãnh Đạo Với Tốc Độ Niềm Tin

Thông tin khai giảng & học phí

  • Khai giảng : 21 & 22/05/2022
  • Thời lượng : 2 ngày/ 16 giờ
  • Địa điểm : TP.HCM
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Phí chính thức : 21,972,500 VNĐ
  • Phí ưu đãi : 19,387,500 VNĐ

  • Phí trên đã bao gồm: (1) Thuế VAT 10%; (2) Tài liệu học tập;
  • Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝĐể hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:


SẮP KHAI GIẢNG

Lãnh Đạo Với Tốc Độ Niềm Tin

21/05/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

7 Thói Quen Hiệu Quả

18/03/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ

22/04/2022 TP.HCM
SẮP KHAI GIẢNG

4 Vai Trò Trọng Yếu Của Lãnh Đạo

10/12/2021 Live Learning
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI
CHO HÀNG TỶ NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
BẠN LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ!