Năm 2018, DDI (Direct Dialing In), Hội đồng Hội nghị và EY (Ernst & Young) đã tiến hành Nghiên cứu Lãnh đạo toàn diện lần thứ 8. Hơn 28.000 nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp tổ chức, trong hàng chục lĩnh vực và từ khắp nơi trên thế giới đã được khảo sát, bao gồm 1.500 giám đốc điều hành. Kết quả nhận được thật tuyệt vời. Trong số những nhà lãnh đạo cấp cao nhất, 84% đã mô tả môi trường mà các tổ chức hoạt động và cạnh tranh là ngày càng đột phá. Con số 84% là đủ ấn tượng, nhưng điều mà thực sự ngoạn mục là: trong hơn một thập kỷ và trong hơn một chục cuộc khảo sát lãnh đạo tương tự, tỷ lệ đó đã gần như không đổi và ngày càng gia tăng. Thật vậy, trong một nghiên cứu của CEO PwC năm 2017, 82% thú nhận rằng bức tranh về sự lãnh đạo không chỉ đơn giản là phá cách, mà chính xác hơn là không thể đoán trước. Kết quả khảo sát cho thấy rằng: Con đường phía trước dành cho các nhà lãnh đạo không giống như con đường trong quá khứ, nó đòi hỏi một tầm nhìn mới về lãnh đạo.
Tuy nhiên chúng ta có một bản phác thảo về tương lai của lãnh đạo như thế nào. Nó được thể hiện qua 3 đặc điểm đặc biệt sau:
 
Lãnh đạo là một môn thể thao đồng đội.
Bài học đầu tiên là: 1.500 nhà lãnh đạo cấp cao đó đơn giản là không thể thành công nếu không có 28.000 nhà lãnh đạo còn lại trải rộng trên tất cả các bộ phận khác của tổ chức. Lãnh đạo trong thế kỷ 21 không chỉ là một môn thể thao đồng đội. Trong môi trường mới và đầy biến động này, lãnh đạo phải phát triển theo định nghĩa chân thực nhất, lãnh đạo là một năng lực, không phải là một danh hiệu, một năng lực mà mỗi con người sở hữu.

1.jpg
 
Văn hóa tạo ra sự khác biệt thực sự.
Khi nói đến lãnh đạo trong bầu không khí khó dự đoán như hiện nay, để trở thành người lãnh đạo thực sự hiệu quả không thể chỉ đơn giản dựa vào vai trò, mô tả công việc và phân cấp. Nó phải trở thành tư tưởng thấm nhuần văn hóa. Mỗi một người trong mọi tổ chức phải được dạy dỗ, khuyến khích, khen thưởng và được tiến cử thăng chức. Tiêu đề và cấp bậc phải phục vụ mục đích chia sẻ chứ không phải cho mục địch khác. Và bằng chứng rõ ràng là sự lãnh đạo như một tư duy văn hóa phát triển tốt nhất trên sự đa dạng về nền tảng và quan điểm, đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu phổ biến đó là: nhu cầu có thể thích nghi và có khả năng đổi mới liên tục.
 
 
Để thành công, nhà lãnh đạo phải bỏ đi lăng kính cũ.
Ngay cả với những thỏa thuận gần như bao quát về tầm quan trọng của lãnh đạo, những người ở các vị trí lãnh đạo hàng đầu vẫn lo ngại về việc thiếu các nhà lãnh đạo trong tổ chức của họ và trong các tổ chức nói chung. Ở một khía cạnh nào đó, quan tâm đó có thể là chính đáng, nhưng ở một mức độ bao quát hơn, có thể họ đã sử dụng lăng kính sai để đánh giá độ sâu lãnh đạo. Nhiều nhà lãnh đạo hoạt động theo các định nghĩa cũ về ý nghĩa của việc lãnh đạo và lãnh đạo trông như thế nào. Đây thực sự là hạn chế lớn nhất của nhà lãnh đạo hiện nay. Trong thực tế, đó là lỗi mà tất cả chúng ta đều mắc phải. Xu hướng tự nhiên của chúng ta về tầm nhìn của các nhà lãnh đạo đơn lẻ, anh hùng và tất cả khả năng, là để đồng hóa sự lãnh đạo với nhà lãnh đạo. Và điều đó không bao giờ là một ống kính chính xác.

2.jpg
 
Xem lãnh đạo như một môn thể thao đồng đội và mệnh lệnh văn hóa là điểm khởi đầu quan trọng để thay đổi quan điểm lãnh đạo của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ chính là sự lãnh đạo là một năng lực. Những điều mà chúng ta thường gắn với nhà lãnh đạo như không có vị trí, không có quyền lực, không có chức danh, thì không thể trở thành nhà lãnh đạo. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi được thực tế rằng nếu không có năng lực thực hành để lãnh đạo, những thứ khác chắc chắn đều không có giá trị. Nó nói lên một sự thật phũ phàng rằng đó là vấn đề mà mọi tổ chức đang phải đối mặt hiện nay, khi thế giới vận hành một cách chóng mặt và chao đảo trên trục của nó. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người sẵn sàng để tham gia thử thách.
 
Theo INC


 
Chương Trình Đào Tạo
Untitleda1.png

4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO
THE 4 ESSENTIAL ROLES OF LEADERSHIP

Chương trình này sẽ định nghĩa lại vai trò của lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, đồng thời cung cấp cho người tham dự một công nghệ "tái tạo lãnh đạo" hoàn chỉnh bao gồm "Tư duy, Kỹ năng & Công cụ" (Mindset, Skillset & Toolset) để biết cách nâng tầm lãnh đạo của mình.
 


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY