ky-nang-lanh-dao-1.jpg

Ngày nay, thành công của một tổ chức phụ thuộc vào nhiều loại kỹ năng mà không một nhà lãnh đạo nào có thể đồng thời có. Đó là những vấn đề về công nghệ, những vấn đề toàn cầu, vấn đề tài chính, vấn đề về nguồn nhân lực, vấn đề về sự lãnh đạo, vấn đề về nhân viên, vấn đề về pháp lý và nhiều vấn đề khác.

Một nhà lãnh đạo giỏi đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về hành vi, động lực và tài năng của chính mình và phải có "trí thông minh cảm xúc" - để có thể kiểm soát và làm chủ những phản ứng cảm xúc của mình trong nhiều loại tình huống. Nhiều loại tình huống ở đây không chỉ giới hạn trong văn phòng hay phòng họp. Nó mang tính toàn cầu, đa văn hóa, rất khác biệt và khó nắm bắt.

Thấu hiểu được vấn đề nêu trên, FranklinCovey đã làm việc với hàng ngàn doanh nghiệp là những tổ chức dẫn đầu và luôn nỗ lực để đạt tới sự vượt trội, nhằm thấu hiểu các nhân tố làm nên sự vượt trội cũng như đâu là những thách thức ngăn cản doanh nghiệp đạt được điều đó, đâu là những điều kiện cần thiết để vươn tới cái đích vượt trội và vai trò của một nhà lãnh đạo tầm vóc trong việc hiện thực hóa mục tiêu này.

Dựa trên tiền đề đó, FranklinCovey đã phát triển nên một chương trình đào tạo đặc biệt, một giải pháp nâng tầm lãnh đạo hữu hiệu: “Leadership Greatness: Great Leaders . Great Teams . Great Results” / “Tầm vóc Lãnh đạo: Lãnh đạo Tầm vóc . Đội ngũ hiệu quả . Kết quả vượt trội”.

Chương trình “Lãnh đạo Tầm vóc” giúp người lãnh đạo “nâng” cả một đội ngũ trở nên tầm vóc, và cùng đội ngũ ấy tạo nên sự vượt trội cho tổ chức.

1. Lịch khai giảng chương trình “Lãnh đạo Tầm vóc” như sau:
  • Thời gian:  16 & 17/06/2017 (8h30-17h30)
  • Địa điểm: Khách sạn Le Méridien – 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

2. Chi tiết chương trình:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Thực hiện đánh giá online: 06/06/2017
  • 6 tháng Ứng dụng và Luyện tập: 18/06/2017 - 18/12/2017
  • Tái đánh giá (sau 6 tháng): 18/12/2017

3. Học phí:
  • Phí tham dự chính thức: 31.625.000 VND (đã bao gồm 10% VAT)
  • Phí tham dự ưu đãi (Áp dụng trước ngày 31/05/2017): 30.360.000 VND